Går mot oppmykning: De vil at Alta skal lette på koronatiltakene

Formannskapet i Alta kommune møtes torsdag for å ta stilling til en oppmykning.

Kommuneoverlege Peder Halvorsen (t.v), kommunalleder John Helland, kommuneoverlege Ingunn Heggheim, ordfører Monica Nielsen og rådmann Bjørn-Atle Hansen.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Etter smitteutbruddet i Hammerfest gikk kommunen i nedlåsning, mens Alta kommune strammet inn reglene ved å innføre en lokal forskrift. Denne sa blant annet at det maksimalt er tillatt med 5 uvaksinerte gjester. I tallet gjelder ikke husstandsmedlemmer eller fullvaksinerte/personer med en vaksinedose tatt mellom tre og 15 uker i forveien.