Vil ha tilbake stillingen som helse- og omsorgssjef

– Leddet som skal lede helsetjenesten i samme retning mangler.

Administrasjonssjef Frank Bækken i Loppa kommune ønsker stillingen som helse- og omsorgssjef tilbake.  Foto: Anne Mari Aalberg

nyheter

I forbindelse med budsjettbehandlingen i Loppa kommune 10. desember i fjor, ble stillingen som helse- og sosialsjef lagt vakant. Ansvar og myndighet ble fordelt på ansatte gjennom en flat organisasjonsmodell, der kommuneoverlege og kommunalledere fikk mer ansvar. Øverste ansvarlig er administrasjonssjef Frank Bækken.