Alta-russen tar grep for å få bort russesanger som bagatelliserer vold og overgrep: – Bort med ordet «hore»

– De ulike episodene som kom frem i debatten har gjort inntrykk på oss. Det er på tide med en endring, sier russepresident Emil Wilfred Jensen i Alta.

Russestyret 2021 tok affære da debatten rundt russesangene tok av. Fra venstre: Emil Wilfred Jensen, Maria Greibrokk, Maiken Lund Olsen, Kjersti Johanne Heitmann, Victoria Garla Håkonsen og Sindre Solberg.  Foto: Bjørn Martin Lyng

nyheter

«Disse retningslinjene er de første stegene på veien mot endrede holdninger om hva som er greit å skrive i russesangene. Endrede holdninger kommer ikke over natta, og derfor anser vi det som hensiktsmessig å ta dette steg for steg. Retningslinjene må ansees som små steg i riktig retning.» (Altarussen 2021)