Halv million i støtte til duodjibedrift

Sametingsrådet bevilger en halv million til større produksjonslokaler og utvidelse av duodjibedriften Kauto Sleder.

Aslak John Einar Hansen får 500.000 i støtte til sin bedrift Kauto Sleder av Sametinget.   Foto: HS Service AS

nyheter

Kauto Sleder er en bedrift i Kautokeino kommune etablert i 2012. Bedriften produserer sleder til snøskuterkjøring og reinkjøring, i tillegg til andre produkter av tre.