Begrenser fisket i Fefo-elvene

FeFo begrenser tilgangen på kort for de som ikke er bosatt i Finnmark.

Fisket i Tanaelva er satt på pause. Det kan gi ekstra trøkk i andre elver.  Foto: Arkiv

nyheter

Årsaken er at stans av laksefisket i Tanaelva gjør at man forventer økt trafikk til de andre elvene.