Gir ut ny bok om bergkunst

Er redaktører for fersk utgivelse skrevet av forskere fra hele verden.

Klare med ny bok om bergkunst med ledende forskere fra hele verden. Arkeologene Mari Strifeldt Arntzen fra Alta museum og Jan Magne Gjerde fra NIKU har vært redaktører for utgivelsen.  Foto: Equinox Publishing/Kristin Nicolaisen, VAM/Tony Brown

nyheter

I 2015 ble det arrangert en internasjonal konferanse om bergkunst i Alta. Nå har dette resultert i en bok med både nasjonale og internasjonale bidragsytere. Arkeologene Mari Strifeldt Arntzen fra Alta museum og Jan Magne Gjerde fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har stått som redaktører for utgivelsen.