Fant avvik på over 400 stykker i vaksineregister

Alta havnet blant de dårligste på de offisielle vaksinestatistikkene. Men kommunens folk fikk ikke dette til å stemme...

Kommuneoverlege Ingunn Heggheim.  Foto: Rolf Edmund Lund

nyheter

Tall hentet ut fra det nasjonale vaksinasjonsregistret SYSVAK viste at Alta var blant de kommunene med dårligst vaksinedekning. Men i likhet med enkelte andre kommuner fikk man ikke dette til å stemme.