– Vi har en ekstrem sykepleiermangel

Venstre fikk hastebehandlet krisen etter at rådmannen slo full alarm.

Trine Noodt, her til venstre som Venstres representant i formannskapet, beskriver en rekrutteringskrise av sykepleiere som UiT må bidra til å løse. Et samlet formannskap krever årlige opptak av sykepleierutdanningen i Alta.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Venstres Trine Noodt meldte i starten av siste møte i formannskapet at hun hadde forfattet et forslag til en uttalelse fra Alta kommune om sykepleierutdanningen i Alta. Uttalelsen omtalte konsekvensene en stopp har vil ha for Alta, men også for øvrige finnmarkskommuner. Initiativet fra Noodt ble svært godt mottatt, og ordfører Monica Nielsen takket for initiativet.