90 års fengsel ble delt ut. Ny bok gir håp til de narkodømte: – De må gjenoppta flydroppsaken

To narkotikadømte og deres advokater mener funnene som presenteres i den nye boka «Det var ikkje berre Eirik Jensen» understøtter påstanden om justismord.

Gunnar Evertsen ble dømt som hovedmann i «flydroppsaken» i 1993. Han sitter fortsatt fengslet, etter en narkotikadom fra midten av 2000-tallet.   Foto: Per Annar Holm, Aftenposten

nyheter

Både i forkant og etterkant av at dommen mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen ble rettskraftig, har det pågått et arbeid for å få gjenopptatt og omgjort dommene knyttet til den såkalte «flydroppsaken» fra 1993. Saken er viet ett kapittel i Erling Folkvords ferske bok «Det var ikkje berre Eirik Jensen». Her peker Folkvord på at det sterke ønsket om å få tatt den narkotikasmuglende «Nordlandsmafiaen» var skjellsettende for samspillet mellom politimannen Eirik Jensen og narkotikasmugler Gjermund Cappelen. Hjørner ble kuttet og lovverk tøyd til bristepunktet og forbi.