– Mange som står utenfor arbeidslivet er toppmotiverte og klare for å komme seg i jobb

Ledigheten i fylket er stabil, men mange står enda utenfor arbeidsmarkedet.

Fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen, oppfordrer til innsats for å få flere inkludert i arbeidslivet.  Foto: Nav & Morten Holm

nyheter

Fylkesdirektøren i NAV frykter at flere skyves bort fra arbeidslivet og oppfordrer til økt innsats for å få flere inkludert.