Freder Rørholmen mens dverggåsa raster

Det blir ferdselsforbud mellom 1. mai og 15. juni. På veien fra Hellas for å hekke på Finnmarksvidda, er plantene i mudderet på Rørholmen delikatesser for den svært utrydningstrua dverggåsa. 

Dverggjess fotografert mens de raster på Rørholmen og gjør seg klare til hekking på Finnmarksvidda. Fotografert i 2019.   Foto: Edmund Johansen

nyheter

– Dverggåsa er tilbake på Rørholmen. Det er svært viktig at dverggåsa får ro i den viktige tida før egglegging, sier Ken Gøran Uglebakken i Statens Naturoppsyn (SNO)..