Disse eiendommene har byttet eier siste uke

Eiendomsoverdragelsene fra 23. til 30. april.
nyheter