Omkamp om flytebrygga i Nuvsvåg

– Å plassere flytebryggen ved allmenningskaien skape problemer og hindre større båter å legge til.

– Det finnes ingen gode faglige og praktiske argumenter for en eventuell flytting av flytebryggen til allmenningskaien, mener Solbjørg Hansen (til høyre) og Monica Hansen (til venstre) I midten Linda Nuth.  Foto: Magne Kveseth

nyheter

I mai 2019 frontet Solbjørg og Monica Hansen fra Nuvsvåg saken om en eventuell flytting av den kommunale flytebrygga i Nuvsvåg til den kommunale allmenningskaia i Nuvsvåg. Ifølge Hansen er saken igjen på dagsorden, selv om det er dokumentert, både faglig og erfaringsmessig, at plassen ved allmenningskaien ikke egner seg for plassering av bryggen.