– Vi får et dårligere tilbud

– For 60 år siden kunne vi reise med lokalbåten to ganger i uka til Hammerfest. Nå kan vi ikke det heller.

Else Moen (81) fra Nuvsvåg er fortvilet over at signalanløpene til/fra Nuvsvåg blir kuttet.  Foto: Dennis Bjerring

nyheter

En gang i måneden må Else Moen (81) fra Nuvsvåg reise til Hammerfest sykehus for øyekontroll. Når de nye rutene trer i kraft 3. mai, vil den månedlige turen blir ekstra strabasiøs. Dette fordi Troms og Finnmark fylkeskommune har kuttet signalanløp til/fra Nuvsvåg.