Alta sløyfer faste koronamøter

Kriseledelsen i Alta kommune består av forskjellig nøkkelpersonell og ledes av ordfører Monica Nielsen (Ap). Bildet er tatt under et møte i november.  Foto: Alta kommune

nyheter

I over ett år har kriseledelsen i Alta kommune hatt ukentlige, innimellom daglige, møter i forbindelse med koronapandemien.