Frykter flomskader uten helhetlig plan

Etterlyser helhetlig plan for overflatevann i utbygginger for å avverge flomfare i fremtiden.

Viggo Finstad Nilsen etterlyser en helhetlig plan for overflatevann i utbygginger i sentrum. Han frykter flomfare med stort skadepotensiale fremtiden om det ikke gjøres noe med i dag og kommer på plass en plan.  Foto: Anne Stokke Nilsen/Arkiv

nyheter

Viggo Finstad Nilsen har lenge hatt et stort engasjement for Aronneskjosen. Nå er han bekymret for utviklingen med stadig nye utbyggingsprosjekter dersom det ikke legges en god og helhetlig plan for overflatevannet som til nå ha blitt absorbert av grunnen.