Avviser å svare på hvordan fylkestingets krav om Alta-sykehus skal fremmes

Fylkesrådsleder vil ikke «ta tak i saken» og dermed følge opp fylkestingets vilje.

Trine Noodt mener det er merkelig at fylkesrådet ikke vil engasjere seg for at fylkestingets vedtak med krav om sykehus i Alta brukes inn mot Helse Nord og sentrale politikere.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Etter at fylkestinget i sin marssamling for mange overraskende vedtok å støtte kravet om fødeavdeling og akuttilbud ved Klinikk Alta, er det nå full forvirring om hvordan fylkestingets vedtatte politikk skal settes ut i livet.