Frifunnet for trusler, retten hadde forståelse for frustrasjon etter kommunens sene saksbehandling

En kvinne i 30-årene er frifunnet for trusler mot kommunal saksbehandler i Kautokeino.

Indre Finnmark tingrett 

nyheter

Indre Finnmark tingrett har frifunnet kvinnen for trusler mot offentlig tjenestemann, da en saksbehandler i Kautokeino kommune.