Får 56,6 millioner ekstra til vedlikehold av veiene i Troms og Finnmark

– Dette var noe vi presset på for å få i stand.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Jan Eirik Steine

nyheter

Troms og Finnmark vil bli tildelt 56,6 millioner kroner i 2021 av tiltakspakken på 400 millioner kroner. Ordningen var søknadsbasert og resultat er nå klart.