Kritiske til mangler ved omsorgssenteret, frykter for helsa til demenssyke

Alta omsorgssenter har så vidt kommet i gang, men allerede er lista over mangler begynt å bli lang. Styret i Alta demensforening er bekymret. Alta kommune innrømmer mangler, men mener tilbudet til de demenssyke er blitt bedre.

Leder Ann Connie Strifeldt (t.v) og styremedlemmene Kari Sletholdt og Yngvild Martinsen i Alta Demensforening er bare delvis betrygget over tilbakemeldingene fra kommunen.   Foto: Tom Skoglund

nyheter

Etter å ha mottatt flere bekymringsmeldinger fra pårørende kombinert med egne opplevelser som pårørende, slår styret i Alta demensforening alarm om tilbudet som gis til demenssyke ved Alta omsorgssenter (AOS). De mener at det er flere mangler ved tilbudet pasientene får, og ber kommunen ta affære.