Venter regionale justeringer

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier lokale og regionale tiltak vil kunne bli justert alt denne måneden.

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad.   Foto: Berit Roald(NTB

nyheter

De lokale smitteverntiltakene i enkeltkommuner er under løpende vurdering av kommunene selv. I tillegg vurderer kommunene, Statsforvalteren, FHI og Helsedirektoratet regelmessig situasjonen i regioner som pga. særlig høyt smittepress har tiltak hjemlet i covid-19-forskriftens kapittel 5. Noen av disse tiltakene blir nok justert også i april måned, skriver Nakstad i en epost til NTB.