Fakturerte Loppa kommune 80.000 kroner for å skifte ut dør

– Punsjet inn tall fra annet prosjekt.

Loppa kommune ble fakturert 80000 kroner for utskifting av en ytterdør.  Foto: Arne Hauge

nyheter

Kontrollutvalget i Vest-Finnmark, Kusek IKS, har i møte med Loppa kommune stilt spørsmål vedrørende faktura for utskifting av én dør i et bygg tilhørende boligstiftelsen i Loppa kommune.