– Folk drømmer om å oppleve fine ting

Ved Big Fish Adventure har man sett seg nødt til å selge både båter og eiendom for å holde hodet over vann.

Mona Saab mener reiselivsbedriftene i distriktene spiller en stor rolle i hvorvidt distriktene er attraktive for tilflyttende og andre.   Foto: Big Fish Adventure

nyheter

– De kompenserende tiltakene i seg selv er ikke nok til å holde liv i enkelte bedrifter, sier president i NHO reiseliv og bedriftseier ved Big Fish Adventure, Mona Saab.