Her koster hver elev over dobbelt så mye som i Alta

De to videregående skolene i Vardø og Tana kommer klart dårligst ut på fylkeskommunal oversikt. Fylkesråd Bjarne Rohde (SV) sier det ikke er satt noen nedre grense for elevtallet.

Ved Vardø vgs brukes det over dobbelt så mye penger per elev som ved blant annet Alta, mye grunnet størrelsen på skolen.  Foto: Google Street View

nyheter

I en oversikt utarbeidet av Troms og Finnmark fylkeskommune fremgår det at det er store forskjeller i kostnadene per videregåendeelev i fylket. Mens Kongsbakken vgs i Tromsø leverer sitt studietilbud til et budsjett på 111.881 kroner per elev, «koster» hver elev ved Vardø vgs 366.062 kroner, i Tana 360.109 kroner. Alta ligger femte nederst på skolelista, med et budsjett per elev på 158.110 kroner.