Vil finne ut hvorfor barn i Finnmark har 2,5 ganger økt risiko for å dø av skader

Forskningsgruppe ved UiT skal til bunns i skremmende statistikk.

Torben Wisborg og Ingrid Petrikke Olsen.  Foto: Finnmarkssykehuset / Torgrim Halvari

nyheter

Under ledelse av overlege ved Finnmarkssykehuset og førsteamanuensis ved UiT, Ingrid Petrikke Olsen, skal ei forskningsgruppe ved UiT se på funn som tidligere er gjort rundt barnedød i Finnmark.