Mener forslaget til Nordkalottfolket kan føre til en innstramming av motorferdselloven

– Må legge fakta til grunn, ikke bare følelser, når vi vil ha andre regler til motorferdsel enn andre deler av landet.

Mari Siljebråten (Ap) minner om at forslaget til Nordkallotfolket må tas opp på Stortinget der det kan råde andre holdninger om motorferdsel enn i Troms og Finnmark.  Foto: Pressefoto

nyheter

Nordkalottfolket stilte denne uken i Troms og Finnmark fylkesting et forslag om å gå inn for en revidering av motorferdselloven som vant gjennom. I en pressemelding om saken kom Toril Bakken Kåven også med karakteristikker om Arbeiderpartiets standpunkt i saken, som partiets gruppeleder ikke ser seg enig i.