– Det er mange sammenhenger hvor vi har bruk for en sånn styrke

Fylkestingsrepresentant Kjetil Johnsen (Ap) mener det er viktig å bygge opp redningskapasitet i nord

– Vest-Finnmark har store kvikkleireområder. Troms har en god del fjell som står i fare for å gli ut. Det er mange sammenhenger hvor vi har bruk for en sånn styrke, sier Kjetil Johnsen (Ap). Her ser man restene etter kvikkleireskredet på Kråknes sommeren 2020.  Foto: Anders Bjordal / NVE

nyheter

Kvikkleireraset på Kråknes tok ikke liv, men var veldig dramatisk. En USAR-gruppe kunne blitt ekstremt viktig.