– I hverdagslige gjøremål er det ofte Alta vi sokner til

Kvænangen kommune utreder et eventuelt medlemskap i Vest-Finnmark Rådet.

Ordfører Eirik Losnegaard Mevik i Kvænangen kommune.  Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

Kvænangen kommune har i henvendelse til Vest-Finnmark Rådet ønsket dialog/sondering omkring muligheten for et medlemskap i Vest-Finnmark Rådet. Dette som en følge av at det er iverksatt en prosess mellom Nord-Troms Regionråd og Tromsø-områdets regionråd med tanke på mulig sammenslåing av de to rådene.