Planutvalget:

Får bygge nytt bedehus på Elvebakken

Den læstadianske menigheten slipper unna krav om saltak og skifer på taket, og kan bygge nytt, moderne bedehus.

Elvebakken Læstadianske Menighet fikk godkjent byggesøknaden.  Foto: Haldde Arkitekter AS

nyheter

Fredag behandlet planutvalget rammetillatelsen for nytt bedehus på Elvebakken.