FHI ønsker å endre på vaksineringen, Alta kan få flere vaksinedoser

Illustrasjonsfoto: Alessandra Tarantino / AP / NTB  Foto: Alessandra Tarantino

nyheter

Mens Alta har ligget blant de kommunene som har kommet dårligst ut hva angår vaksinering, er dette i ferd med å endre seg. Fordelingsnøkkelen har tidligere vært bestemt av hvor mange eldre kommunen har, og her har Alta med en relativt sett liten andel eldre blitt en av «taperne» sammen med blant annet Kautokeino kommune.