Mange store prosjekter på gang i Alta: – Mulighetene er gode nå

Næringslivet i Alta har nok av byggeprosjekter å ta løs på i årene som kommer. Kommunen stiller med areal, men klarer vi å rekruttere nok arbeidskraft?

Jørgen Kristoffersen, næringssjefen i Alta kommune, mener entreprenørskap står sterkt i byen. – Det er der vi som kommune må være på tilbudssiden.  Foto: Bjørn Martin Lyng

nyheter

Oversikten over de aller største investeringene i Alta viser at det er planer for å bruke milliarder. (Se oversikt nede i saken).