Kuttet SFO etter kraftig prishopp

Foreldre i Loppa «hoppet av» SFO-tilbudet.

– Foreldre har sagt opp SFO-plassene til sine unger, og de fleste jeg snakker med forklarer at økt foreldrebetaling er årsaken, sier FAU-leder Ann-Kathrine Holst-Olsen, her sammen med de to minste barna Mia og Tobias.   Foto: Privat

nyheter

For 2019 vedtok kommunestyret å tilby gratis barnehage og SFO, blant annet for å lokke flere barnefamilier til kommunen. Året etter ble det imidlertid vedtatt en månedlig foreldrebetaling på henholdsvis 1000 og 1500 kroner for SFO, avhengig av hvor mye tilbudet blir benyttet, noe som fortsatt er forholdsvis rimelig sammenlignet med resten av landet. For 2021 ble det satt makspris i barnehage og for SFO.