Fire millioner til lokale matprodusenter

Kompetansenettverket for lokalmat satser på kompetanseheving for landbruksprodusenter i 2021.

Illustrasjonsbilde, Bondens marked i Alta.   Foto: Reiulf Grønnevik

nyheter

– Å prioritere matfaglige kurs og startbesøk der nye lokalmatbedrifter kan hospiterte hos allerede etablerte bedrifter, tror jeg på lengre sikt kan føre til at vi får flere nye bedrifter i landsdelen som produserer lokal mat. Og det trenger vi, sier fylkesråd for næring om miljø, Karin Eriksen (Sp), og roser Kompetansenettverket for lokalmat i nord for å satse på kompetanseheving for landbruksprodusenter i 2021.