– I beredskaps- og krisesituasjoner må det være tilgang på større fôrlager i Nord-Norge

Sametingets nærings- og kulturkomitè har denne uken behandlet Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene.

Aril Pettersen Inga  Foto: Pressefoto

nyheter

komitèleder Arild Pettersen Inga (Bb/Ap) mener at et større fôrlager for både landbruket og reindrifta er nødt til å komme på plass i krisestunder. Det går fram av en pressemelding fra partiet.