190 millioner er satt av til kompetanseløft for permitterte og oppsagte: – Grip muligheten!

På grunn av koronapandemien har mange endt opp som arbeidsledig eller permittert det siste året. Nå oppfordres disse til å benytte tiden til kompetanseløft.

Målfrid Baik, regiondirektør i NHO Arktis, anbefaler alle oppsagte og permitterte til å gripe muligheten til kompetanseløft under koronapandemien.   Foto: Aron Bræstrup Løsnes

nyheter

Stortinget har satt av 190 millioner kroner som skal benyttes til utdanning og kompetanseløft for ansatte som er rammet av den pågående pandemien.