Stort fall i fergetrafikken i Finnmark

Nesten halvering av reisende i koronaåret 2020.

Størst fall var det i kollektivtrafikken på sjø, trolig på grunn av det reduserte antallet utenlandske turister.  Foto: Bjørn Martin Lyng

nyheter

Totalt var det 26 prosent færre kollektivreiser i Finnmark i 2020, sammenlignet med året før. Det vil si 450.468 færre reiser.