Kvenske prosjekter får støtte

Fylkesrådet har bevilget 5.793 000,- til kvenske/norskfinske språk og kulturtiltak.

Forfatter Maureen Bjerkan Olsen har fått støtte fra Troms og Finnmark fylkeskommune til en oppfølger av boka "Det hete fesk".   Foto: Privat

nyheter

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fikk til sammen inn 50 søknader til kvenske prosjekter i fylket. Totalt ble det søkt om 10.311.257 kroner og fylkesrådet fordeler totalt 5.793.000 kroner i prosjekttilskudd over budsjettposten Nasjonalt tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur for inneværende budsjettår. Til sammen mottar 36 ulike prosjekter støtte i 2021.