Kautokeino Ap:

– Det vil være av stor betydning for Kautokeino om Alta velger Troms

Årsmøtet i Kautokeino Arbeiderparti vil at saken skal løftes til kommunestyret.

Kautokeino Ap mener det har stor betydning for kommunen hva Alta kommune sier om fylkestilknytning.  Foto: Arkiv

nyheter

Lokalpartiet har for seg debatten om reversering av fylkessammenslåingen mellom Troms og Finnmark. Kautokeino kommune grenser både til tidligere Troms fylkeskommune og en stor del av befolkningen har sommerboplass her