Parkering i Bossekop skaper frustrasjon

Næringsaktører i Bossekop reagerer på at arealer som er avsatt til fellesparkering i Bossekop i stor grad blir benyttet av Alta Motor AS.

Alta Motor må bruke kommunal grunn for å kunne kjøre inn og ut av portene til bygget.  Foto: Lill Vivian Hansen

nyheter

– Alta Motor har lagt beslag på store deler området som egentlig er kommunal parkering, sier Jan Gunnar Vian.