Roy Yngve og Linn Beate rasfast i campen på Nyvoll

– Vi har det helt fint, men det er vanvittig dårlig vær.

Rasfaste Linn Beate og Roy Yngve har det fint i campen på Nyvoll, selv om det blåser heftig på utsiden av campingvogna.  Foto: Privat

nyheter

Fastboende, hyttefolk og faste vintercampere kommer seg ingen vei søndag og mandag. To svære ras i Skillefjord stenger veien, mens uværet gjør båttransport uaktuelt.