Ap ville privatisere Svenbakken, men ga etter for press fra SV og KrF

...og Rødt kunne si velkommen etter til posisjonspartiene.

Svenakken er arealet til høyre i bildet, ovenfor Tverrelvdalsveien i lisiden mellom bolighuset helt til venstre og det helt til høyre.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Først tapte Ap kampen for å å få stoppet realisering av Kvitberget boligfelt i kommunestyret i mai etter en dramatisk votering. Deretter gikk partiet i front for å selge det kommunale arealet og la private eiendomsutviklere overta et felt med 50 til 70 boenheter, i all hovedsak eneboliger. Både i SV og KrF har motstanden vært enorm mot å privatisere et av de få litt større boligfeltene de neste årene som kan utvikles med kommunale selvkosttomter til halvparten av markedsprisen. På bakrommet fikk SV og KrF gjennomslag, men i en hestehandel der det andre feltet som har vært i arealplanen siden 2004, Kvitberget, ble lagt på is inntil Svennbakken er fylt opp mot boliger.