Ga fradeling til partikamerat:

Lekset opp for media og tidligere hovedutvalgsleder

Senterparti-høvding Rishaug avviste at partikamerat får bygge der andre stoppes.

Landbruksnemnda (hovedutvalget for tekniske tjenester) vedtok at Liv Unni Opgård kunne fradele tomten lengste fra drifstbygningen, men planutvalget sa med stemmene til Senterpartiet, Ap og SV kontant nei til fradelingen. Dermed blir det ingen fradeling. 

nyheter

I et ekstraordinært, hasteinnkalt planutvalgsmøte sist uke, omgjorde planutvalget sitt tidligere vedtak om å si nei at