Bondelaget gir Senterpartiet tyn for forskjellsbehandling

Bondelagslederen enormt skuffet over politikere som har glemt løftene for jordvern.

Leder i Alta Bondelag, Lasse Johnsen  Foto: Privat

nyheter

Bondelagsleder Lasse Johnsen er utfordret av tidligere hovedutvalgsleder Otto Aas for at bondelaget stilltiende godtar fradelinger når det er yrkessøstre og brødre som søker, men sier nei til bygdefolket å fradele av egen eiendom til sine barn.