Jubler for studentpakke

– Vi har ingen tid å miste, mener sjefen på samskipnaden på Campus Alta.

Campussjef for Studentsamskipnaden i Finnmark, Stina Marie Kuivalainen, er glad for tiltakspakken rettet mot studentene.  Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen / Samskipnaden

nyheter

29. januar la regjeringen fram en tiltakspakke rettet mot studenter. Den vil komme godt med både for den psykiske helsen og sosiale lavterskeltilbud.