Oppdatert 12. april klokka 11.30:

Når vaksinetopp i Alta denne uka

Vaksinetallet har stabilisert seg like over 600 ukentlige doser.
nyheter

Siden nyttår har norske kommuner, inkludert Alta kommune, vaksinert sine innbyggere med Pfizer/BioNTechs koronavaksine. Tempoet har sakte men sikkert tatt seg opp, forrige uke ble 606 doser satt, og denne uka er det ventet til sammen 115 hetteglass med vaksinen til Alta. Det betyr at 690 doser etter planen skal blir satt denne uke. For uke 16 er det ventet 612 doser til Alta.Vaksineringen med AstraZeneca er fortsatt på pause, grunnet rapporter om alvorlige bivirkninger. 15. april tar norske myndigheter stilling til om vaksineringen med denne vaksinen skal gjenopptas.Dermed er det kun Pfizer/BioNTech-vaksinen som settes nå.Vaksinene

Totalt er 3 348 doser satt per 12. april. Det tilsvarer 16,12 doser per 100 innbyggere**

840 personer er fullvaksinerte per 12. april. Det tilsvarer 4,05 prosent av befolkningen i Alta**

I løpet av denne og neste uke (uke 15 og 16) skal til sammen 1 296 doser settes i Alta.


Med dagens tempo er hele Altas befolkning fullvaksinert i mars 2023

Ordføreren håper et betydelig større antall vaksiner kommer i tiden framover.


** Vi benytter oss av folketallet SSB opererte med 3. mars, 20.766 personer, i våre beregninger

Oversikten viser hvor langt Alta kommune er kommet i vaksineringsrekkefølgen.  Foto: Illustrasjon, Alta kommune

Massevaksineringen foregår i Finnmarkshallen, inngang C.

Kommunen understreker at helseadministrasjonen ringer hver enkelt, og at de ikke sender SMS, e-post eller tar kontakt via sosiale medier. Vaksinen er gratis, og om du blir bedt om å betale kan du være utsatt for svindel.

Husk på!

Kommunen minner om at følgende er viktig å huske på før du møter opp til vaksinering:

  • Har du luftveissymptomer, nyoppstått hoste eller feber på vaksinedagen? Da skal du ikke møte opp, men ringe å si ifra at du trenger ny time. Dette på grunn av smittevernhensyn og fordi vi ikke kan sette vaksinen på personer som er syk.
  • Tar du blodfortynnende? Vent med dagsdosen til etter vaksineringen.
  • Husk å beregne ventetid etter du har tatt vaksinen.

Mer informasjon finnes på kommunens hjemmesider.

Kommunen ber videre personer som har flyttet til Alta etter 1. januar, eller som skal oppholde seg her i lengre tid, om å ta kontakt med mail koronavaksine@alta.kommune.no eller koronatelefonen, 900 13 924, for å avtale time. Er du tilflytter som er født tidligere enn 1955 og har fortsatt ikke fått tilbud om vaksine, så kan dette være grunnen til det.


Ber tilflyttere om å melde fra for å få vaksinetilbud

Alta kommune med oppfordring til tilflyttere.


Milepæler

  • Gruppa «sykehjemsbeboere» er fullvaksinert** ved utgangen av uke 4
  • Gruppa «over 85 år» var fullvaksinert** like før påske
  • Gruppa «75-84 år» var fullvaksinert** like før påske
  • Gruppe 4 «65-74 år og personer mellom 18-64 med visse sykdommer/tilstander» skal etter planen ha fått minst en vaksinedose ved utgangen av uke 15 (fredag 16. april) og alle i denne gruppa vil ha fått dose to og dermed være fullvaksinert** i løpet av uke 20-21.

** Milepælene anses som oppnådd når en høy andel (anslagsvis over 90 prosent) av gruppa er vaksinert. Det vil kontinuerlig komme til nye personer til i de forskjellige gruppene, eksempelvis en ny person flytter inn på sykehjem. Enkelte vil også velge å ikke la seg vaksinere.

Grunnet ferieavvikling kombinert med endrede retningslinjer er alle vaksinene for uke 12, 13, 14 og 15 satt som "Dose 1" i våre oversikter. Dette vil bli justert i løpet av uke 14.

Rettelse 5. mars: I uke 8 ble AstraZeneca-dosene ført opp som «dose 2» i stedet for «dose 1». Dette er endret i ettertid.