Oppdatert 25. februar kl 12.40:

Nå dobles antallet fullvaksinerte i Alta

nyheter

Siden nyttår har norske kommuner, inkludert Alta kommune, vaksinert sine innbyggere med Pfizer/BioNTechs koronavaksine. Fra uke 8 har kommunen og fått tilgang på AstraZenecas koronavaksine.

Som du kan se av grafikken over har bruk av AstraZeneca-vaksinen ført til at flere regnes som «fullvaksinerte» denne uka. Grunnen til at så få står oppført med første dose Pfizer/BioNTech i grafikken over, er at de aller fleste av disse vaksinedosene måtte prioriteres til personer som skulle ha sin andre dose denne uka.

Prioriterer helsepersonell

Ifølge FHI viser AstraZeneca-vaksinen god effekt mot alvorlig covid-19-sykdom, mens den er litt mindre effektiv mot milde sykdomsforløp. FHI anbefaler ikke at denne gis til personer over 65 år, da det har vært for få eldre med i studiene som er gjort på vaksinen.Som følge av anbefalingene bruker kommunen de første AstraZeneca-dosene på utsatt helsepersonell, mens man i uke 9 vil vaksinere personer tilhørende gruppe 5 - personer mellom 55 og 64 år med visse sykdommer/tilstander (se skjema lengre ned i artikkelen).Personer som tilhører risikogruppe 3 vil prioriteres for Pfizer/BioNTechs koronavaksine.

Kommunen gjør obs på at det ikke er mulig å velge hvilken vaksine man skal få. For de som må ta to doser med Pfizer/BioNTech er det heller ikke mulig å velge dato for setting av dose 2. Dette da dose 2 skal settes 21 dager etter dose 1 for å ha full effekt.Vaksinene

Totalt er 1022 doser satt per 22. februar. Det tilsvarer 4,92 doser per 100 innbyggere*

266 personer er fullvaksinert per 22. februar. Det tilsvarer 1,28 prosent av befolkningen*

* Vi benytter oss av folketallet SSB opererte med 3. mars, 20.766 personer, i våre beregninger

Av oversikten til VG fremgår det at Alta kommune, i likhet med Kautokeino, Båtsfjord og Skjevøy, ligger blant de ti norske kommunene med lavest vaksinedekning.

Oversikten viser hvilke risikogrupper som vaksineres nå.  

Massevaksineringen foregår i Finnmarkshallen, inngang C.

Kommunen understreker at helseadministrasjonen ringer hver enkelt, og at de ikke sender SMS, e-post eller tar kontakt via sosiale medier. Vaksinen er gratis, og om du blir bedt om å betale kan du være utsatt for svindel.

Husk på!

Kommunen minner om at følgende er viktig å huske på før du møter opp til vaksinering:

  • Har du luftveissymptomer, nyoppstått hoste eller feber på vaksinedagen? Da skal du ikke møte opp, men ringe å si ifra at du trenger ny time. Dette på grunn av smittevernhensyn og fordi vi ikke kan sette vaksinen på personer som er syk.
  • Tar du blodfortynnende? Vent med dagsdosen til etter vaksineringen.
  • Husk å beregne ventetid etter du har tatt vaksinen.

Mer informasjon finnes på kommunens hjemmesider.

Milepæler

  • Gruppa «sykehjemsbeboere» er fullvaksinert** ved utgangen av uke 4
  • Vaksinering av gruppa «over 85 år» startet i uke 5
  • Vaksinering av gruppa «75-84 år» startet i uke 6

** Milepælene anses som oppnådd når en høy andel (anslagsvis over 90 prosent) av gruppa er vaksinert. Det vil kontinuerlig komme til nye personer til i de forskjellige gruppene, eksempelvis en ny person flytter inn på sykehjem. Enkelte vil også velge å ikke la seg vaksinere.