Oppdatert 29. juni klokka 09.15:

Disse får tilbud om vaksine i Alta nå

Neste uke starter vaksineringen av personer mellom 18-24 og 40-44 år.
nyheter

Siden nyttår har norske kommuner, inkludert Alta kommune, vaksinert sine innbyggere med Pfizer/BioNTechs koronavaksine. Det er i tillegg satt til sammen 387 vaksinedoser med AstraZeneca i Alta, i uke 8, 9 og 10. I uke 10 ble vaksineringen med AstraZeneca satt på pause og deretter stanset grunnet alvorlige bivirkninger.

Les lengre ned for informasjon om hvem som tilbys vaksinering denne og neste uke.Vaksinene

Det er satt 12 458 doser per 28. juni i Alta. Det tilsvarer 59,99 doser per 100 innbyggere**. Landsgjennomsnittet er i skrivende stund 78,03 doser per 100 innbyggere ifølge VG. Når uka er omme vil det totale tallet være 13.400 doser.4 631 personer har fått to doser per 28. juni. Det tilsvarer 22,3 av befolkningen i Alta**. 29,61 prosent av befolkningen i Norge har i skrivende stund fått to vaksinedoser ifølge VG.

** Vi benytter oss av folketallet SSB opererte med 3. mars, 20.766 personer, i våre beregninger

Oversikten viser hvor langt Alta kommune er kommet i vaksineringsrekkefølgen.  Foto: Illustrasjon, Alta kommune

Massevaksineringen foregår i Finnmarkshallen, inngang C.

I løpet av uka regner Alta kommune med å være ferdig med prioriteringsgruppe 9 (se bildet over) og at vaksinering av gruppe 10 starter neste uke. Dette er personer mellom 18-24 år og mellom 40-44 år. Tidsbruken på disse vil avhenge særlig av hvor mange vaksinedoser som kommer.

– Vi er forespeilet færre vaksinedoser i sommer enn det vi tidligere har fått meldinger om. Vi fortsetter derfor vaksinering så å si som i dag, men noe økning midt i juli. Det kan se ut som at trykket kommer seinere i august, og ikke i juli, som vi trodde, heter det i en oppdatering fra Alta kommune mandag formiddag.

– Vi er godt i gang med å ringe opp dem som er født i 2003. I dag går vi ut med informasjon om at alle som er født i 2001 og 2002 må sende oss melding med navn, fødselsdato og telefonnummer som vi kan nå dem på. De sender melding til 911 77 050. Veldig mange unge har ikke telefonnummer registrert på seg selv, så derfor ber vi dem om å sende oss kontaktinformasjon, heter det videre her.

Ikke lenge etter at Alta kommune gikk i gang med å kontakte alle født i 2003, oppfordret de alle som er født mellom 1997 og 2002 om å ta kontakt.


Husk på!

Kommunen minner om at følgende er viktig å huske på før du møter opp til vaksinering:

  • Har du luftveissymptomer, nyoppstått hoste eller feber på vaksinedagen? Da skal du ikke møte opp, men ringe å si ifra at du trenger ny time. Dette på grunn av smittevernhensyn og fordi vi ikke kan sette vaksinen på personer som er syk.
  • Tar du blodfortynnende? Vent med dagsdosen til etter vaksineringen.
  • Husk å beregne ventetid etter du har tatt vaksinen.

Mer informasjon finnes på kommunens hjemmesider.