NAV hjelper mange ledige til ny jobb

Ledigheten øker - men mange ledige i Troms og Finnmark får jobb gjennom NAV.

Grete Kristoffersen, direktør NAV i Troms og Finnmark.  Foto: NAV

nyheter

Det er nå 6.922 arbeidsledige i Troms og Finnmark. Ved utgangen av januar er det 4.352 helt ledige og 2.570 delvis ledige i Troms og Finnmark, noe som gir en ledighet på henholdsvis 3,3 prosent og 2,0 prosent, totalt 5,3 prosent. NAV oppfordrer nå arbeidsgivere til å lyse ut stillinger eller ta kontakt med dem om de har behov for arbeidskraft.