Reineier frikjent i tingretten: – Vanskelig å holde oversikt over nøyaktig antall dyr

Retten ser at det kan være vanskelig å angi rein man ikke vet hvor er, ettersom det er uklart hvor disse befinner seg, om dyrene er i live, og hvilken kategori de tilhører.

Reindriftsutøveren fra Kautokeino ble hørt av Indre Finnmark tingrett.   Foto: Illustrasjonsfoto.

nyheter

Selv om Fylkesmannen talte 111 flere rein på høsten enn reineieren hadde oppgitt på våren, ble han frikjent i Indre Finnmark tingrett. Rendriftsutøver er frikjent for å ha oppgitt for lavt antall rein i 2015.