– Innvandrerne i Alta må få en stemme

Ei arbeidsgruppe er nå ferdig med ny integreringsplan. Nå ber de om innspill til planen.

Roger Tobiassen, Rikke Raknes, Ingeborg Opgård Hågensen og Victor Esjeholm ønsker innspill til integreringsplanen.   Foto: Kita Eilertsen

nyheter

Integreringsplanen skal være en hjelp til å integrere flyktninger og arbeidsinnvandrere så godt som mulig. Det må skje på alle områder, i det offentlige og private, for unge og eldre.